Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do baz danych:

  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)
  • Wydziału Udostępniania Danych CPD MSW (PESEL)
  • System OGNIVO
  • Platformy usług elektronicznych ZUS (PUE-ZUS)
  • Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)
  • EPUAP

Kancelaria przyjmuje wnioski egzekucyjne kierowane za pośrednictwem
e-sądu.

Skrzynka EPUAP:
/KS_Witold_Walkow/ezbiegi
/KS_Witold_Walkow/glowna